Charakterystyka produktu

Niezawodny środek gaśniczy do zwalczania pożarów grup: ABF

Surowce oparte w 98% na produktach żywnościowych.
Bardzo niska zawartość fluoru.
Preparat nie jest szkodliwy lub niebezpieczny
Znikoma zawartość rozpuszczalników organicznych.
Bardzo niska temperatura krzepnięcia poniżej -30 °C uzyskana bez użycia glikoli lub podobnych rozpuszczalników.
Całkowita biodegradowalność preparatu

Zakres temperatur stosowania -30°C/ +60°C

Producent: RUHL

Pliki do pobrania

  1. Atest/Świadectwo NIZP-PZH nr PZH/BT-3594/2019 09/05/2022