Gaśnica gastronomiczna GW-2X ABF

Charakterystyka produktu

Gaśnica płynowa GW-2X ABF* przeznaczona jest do gaszenia pożarów w zarodku. Zalecana do zwalczania pożarów ciał stałych np. drewna, tworzyw sztucznych, tkanin itp., cieczy palnych tworzących płomienie, a także olejów i tłuszczy jadalnych, frytkownic, urządzeń do pieczenia i smażenia jak również przynależnych do nich filtrów i wyciągów (okapów) w kuchniach, stołówkach i restauracjach.

Dodatkowe badania potwierdzają przydatność w gaszeniu urządzeń elektrycznych będących pod napięciem do 1000V (z odległości min.1m).
Gaśnica posiada najwyższą skuteczność gaśniczą 8A 55B 75F Jedyna taka na rynku !!!!!!!!!!!


Wydłużony czas działania !
Jeden z najlepszych środków na świecie niemieckiej firmy RUHL Favorit Home
Charakterystyczne cechy produktu :

* A - ciała stałe palne, żarzące się
   B - substancje ciekłe tworzące płomienie
   F - tłuszcz, oleje jadalne.
 

Standardy

Gaśnica wyprodukowana jest zgodnie z warunkami normy PN EN3, PED 2014/68/UE
Gaśnica może być stosowana w podziemiach kopalń - opinia techniczna CSRG 

Specyfikacja techniczna

Zakres zastosowania

A, B, F

Objętość płynu

2,0 L

Czynnik roboczy

Azot N 2

Minimalny czas dzialania

15 s

Ciśnienie próbne zbiornika

26 bar

Ciśnienie robocze gaśnicy

15 bar

Masa całkowita gaśnicy

4,6 kg

Maksymalne napięcie gaszonego obiektu

1 000 V

Zakres temperatur stosowania -30ºC / +60ºC

Wysokość gaśnicy

415 mm

Średnica zbiornika

110 mm