Gaśnica śniegowa GS-5x B/E

Charakterystyka produktu

Gaśnica śniegowa GS-5x B/E* przeznaczona jest do gaszenia pożarów grupy B. Może być używana do gaszenia urządzeń pod napięciem do 245000 V z odległości powyżej 3m.

Gaśnica zbudowana jest ze stalowego zbiornika malowanego wysokiej jakości farbą poliestrową odporną na promieniowanie UV, zaworu z zaworem bezpieczeństwa ograniczającym nagły wzrost ciśnienia, węża z dyszą. Istnieje możliwość czasowego przerywania strugi gaśniczej przez zwolnienie dźwigni zaworu oraz wielokrotnego napełniania w zakładach serwisowych.  

Gaśnica wyprodukowana jest zgodnie z warunkami normy PN EN3, PED 2014/68/UE. Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.
 
Gaśnica może być stosowana w podziemiach kopalń - opinia techniczna CSRG nr 1/2014
 

*    B - substancje ciekłe tworzące płomienie
      E - energetyczna do 245 kV (minimum 3m)

Specyfikacja techniczna

Skuteczność gaśnicza

       89 B

Masa środka gaśniczego

       5 kg

Czynnik roboczy

      CO2

Minimalny czas działania

       9 s

Ciśnienie próbne zbiornika

315 bar
Ciśnienie robocze gaśnicy w 20oC 58 bar

Masa całkowita gaśnicy

      14 kg

Średnica zbiornika

     136 mm

Zakres temperatur stosowania     -30ºC / +60ºC
Maksymalne napięcie gaszonego obiektu       245000V