Dane osobowe w Gaz-Tech Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Gaz-Tech Sp. z o.o. jest Sprzedawca.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Gaz-Tech Sp. z o.o. zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
Odbiorcami danych osobowych Klientów Gaz-Tech Sp. z o.o. mogą być:
- w przypadku Klienta, który korzysta w Gaz-Tech Sp. z o.o. ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
- w przypadku Klienta, który korzysta w Gaz-Tech Sp. z o.o. ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Gaz-Tech Sp. z o.o.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.