SUG-Samoczynne Urządzenie Gaśnicze

Charakterystyka produktu

Samoczynne Urządzenie Gaśnicze - SUG - z proszkiem ABC* przeznaczone jest do gaszenia pożarów w zarodku, zalecane  do zabezpieczania budynków i innych nieruchomości, a w szczególności tych w których nie ma stałego nadzoru osób, ochrony lub obsługi.

SUG bardzo dobrze gasi ciała stałe, ciecze palne i gazy (np. drewno, tworzywa sztuczne, pył węglowy, farby, oleje, rozdzielnie elektryczne). Istotą SUG-u jest automatyczny zawór ampułkowy, który w odpowiednio wysokiej temperaturze otoczenia, pękając uwalnia środek gaśniczy zebrany w stalowym, pomalowanym na czerwono zbiorniku.

 
SUG jest urządzeniem bardzo prostym
w obsłudze i niezawodnym w działaniu.
 
Zbiornik urządzenia nie podlega okresowym badaniom UDT
 
Konstrukcja stalowego zbiornika z wieszakiem na wyposażeniu ułatwia prawidłowe mocowanie na suficie.
 
*A - ciała stałe, palne, żarzące się
 B - substancje ciekła, palne, tworzące płomienie
 C - gazy palne
 
Dostępne wielkości : 2kg, 6kg, 10kg, 12kg proszku gaśniczego ABC
 
Temperatura uruchamiania 68 °C (57°C,79°C ,93°C ,141°C)
 
Instalacja na wysokości np. 3 m obejmuje obszar działania ( okrąg o średnicy):
 
- dla SUG    2kg -  ok. 2 m,
- dla SUG   6 kg -  ok. 9 m,
- dla SUG 10 kg -  ok. 12 m,
- dla SUG 12 kg -  ok. 14 m,
 
Najskuteczniejszy rezultat zostanie osiągnięty kiedy Samoczynne Urządzenie Gaśnicze SUG umieszczone jest od 1,5 do 3 m od źródła ognia.

Specyfikacja techniczna

Typ Jedn. miary SUG - 2X ABC SUG-6X ABC SUG-10X ABC SUG-12X ABC
Wielkość ładunku kg 2 6 10 12
Waga całkowita kg 3,5 8,4 12,4 14,4
Średnica mm 160 240 290 290
Wysokość mm 310 330 360 360
Materiał   stal stal stal stal
Ciśnienie robocze bar 15 15 15 15
Czas wyładowania sek. 5 8 13 16